Türkçe | English
Facebook   Twitter   YouTube   Linkedin   instagram   Pinterest  
Ajanda
Geçmiş Etkinlikler
Sergiler
Toplantılar
Kongreler
Yarışmalar
YEM Ödülleri
YEM Mimarın İlk Yapısı Ödülü
Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü
YEM Medya Onur Ödülü
YEM Mimari Tasarım Ödülleri
YEM Atölye
Geziler

YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ

Ülkemizde kentsel duyarlılığa sahip medya temsilcileri için verilen tek ödül olma özelliğini sürdüren YEM Medya Onur Ödülü’nün seçici kurulunda medya mimarlık dünyasının önde gelen isimlerinden Nuri Çolakoğlu (Doğan Yayın Holding), Oktay Ekinci (Cumhuriyet Gazetesi), Betûl Mardin (Image Halkla İlişkiler), Doğan Tekeli (Serbest Mimarlar Derneği) ve Bülent Tuna (TMMOB Mimarlar Odası) yer aldı.

YEM Medya Onur Ödülü Jüri Tutanağı''''nı incelemek için tıklayınız.

YEM Medya Onur Ödülü

 • Doğan Hızlan
 •  
  Bir edebiyat ve sanat eleştirmeni olarak, mimarlığın özellikle kültür ve sanat yönüyle gündeme getirilmesine katkıda bulunması ve yazıları ile mimarlık tartışmalarının da sanatsal bir içerik kazanmasına çaba göstermesi nedeniyle Doğan Hızlan, YEM Medya Onur Ödülü’ne değer bulundu.

  YEM Medya Onur Jüri Özel Ödülü
   
 • Melih Aşık
 • Yalçın Bayer
 •  
  Türkiye’de kent dokusunun bilim dışı ve toplum yararını gözetmeyen planlama ve imar kararlarıyla bozulması, kent hukukunun göz ardı edildiği çevreye, kültürel dokulara, mimarlık ve şehircilik ilkelerine aykırı yapılaşma kararları karşısında gösterdikleri duyarlılık ile aynı yöndeki mimari muhalefete basında verdikleri destek ve katkılar nedeniyle ödüle değer bulundular.


  Betül Mardin’in YEM Medya Onur Ödülü Seçici Kurulu Adına Basına Çağrısı

  “YEM Medya Onur Ödülü” Seçici Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, verilecek ödül aracılığı ile mimarlık ve kente ilişkin konuların toplum gündemine taşınmasına aracılık eden medyaya yönelik bazı saptama ve önerilerde bulunmayı kararlaştırmıştır.

  YEM Medya Onur Ödülü Seçici Kurulu, Türkiye’de mimarlık ve kente ilişkin konuların medyada yeterince yer almadığını saptamıştır. Bir kültür ve sanat eylemi olan mimarlığın yedi temel sanattan biri olduğunun altını çizen kurul, mimarlığın insan yaşamını her açıdan zenginleştirmek için vazgeçilmez olduğunu vurgular. Seçici kurul, YEM Medya Onur Ödülü aracılığı ile, ülkemizde hiçbir ulusal basın organında ya da televizyon kanalında düzenli olarak yayımlanan bir mimarlık köşesi/ bölümü/ sayfası/ programı bulunmadığının altını çizerken, bütün basın organlarını mimarlık konusunda duyarlılığa davet etmektedir. Kurul ayrıca, TMMOB Mimarlar Odası’nın ve Yapı-Endüstri Merkezi’nin medya mensuplarının bu konuda daha bilinçli haber yapabilmelerine destek vermek amacıyla konuya ilgi duyan gazetecilere yönelik bilgilendirme toplantıları/kurslar düzenlemelerini önermiştir.

  Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:

  Yapı-Endüstri Merkezi
  Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:4/430 (Polat Kulesi Yanı) 34394 Fulya - İstanbul
  T: 0212 266 70 70  -  F: 0212 266 70 10
  info@yemodul.com
  www.yemodul.com

   


   İletişim